O kancelarii

Obsługą prawną przedsiębiorców zajmuję się zawodowo od 2004 r.

W swojej dotychczasowej pracy, szczególną uwagę poświęcałem świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów związanych z branżą motoryzacyjną, w tym szczególnie prowadzących stacje kontroli pojazdów. Pracując  jako radca prawny dla Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów nabyłem unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi tego segmentu rynku. W swojej karierze z powodzeniem doradzałem przedsiębiorcom w kilkudziesięciu sprawach administracyjnych i sądowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie SKP, w tym w tych najtrudniejszych dotyczących kontroli stacji oraz wydania zakazu ich prowadzenia. W sferze mojego aktywnego zainteresowania pozostają również diagności.

Posiadam praktyczną wiedzę m.in. w zakresie zgodnego z prawem wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia postępowań
w sprawie nadania lub cofnięcia uprawnień tej grupie zawodowej.

Wydałem kilkadziesiąt opinii prawnych poświęconych powyższej tematyce, a także jestem autorem wielu artykułów prasowych poświęconych szeroko pojętej problematyce motoryzacji i prawa. Moje publikacje można odnaleźć m.in. w pismach branżowych takich jak: „Auto Technika Motoryzacyjna” oraz „Serwis Motoryzacyjny”.

Brałem udział w tworzeniu przepisów prawa skierowanych do branży stacji kontroli pojazdów. Wielokrotnie opiniowałem projekty ustaw, aktów wykonawczych, a także przygotowywałem propozycje nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Jako przedstawiciel środowiska przedsiębiorców uczestniczyłem m.in. w posiedzeniach komisji sejmowych w tym Komisji „Przyjazne Państwo”, Komisji Infrastruktury, a także Komisji Kontroli Państwowej.

W obszarze moich analiz i opracowań prawnych znalazły się m.in. ustawy: „Prawo o ruchu drogowym”, „O Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców”, „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu”, a także liczne ich rozporządzenia wykonawcze.

Oprócz zajmowania się stricte stacjami kontroli pojazdów posiadam doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Biegłe posługuję się m.in. kodeksem cywilnym, kodeksem karnym, kodeksem spółek handlowych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksem pracy co daje rękojmię profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej zarówno dla firm jak i osób fizycznych.